Månefaser!animated-gifs-planets-081.gif

Har du hørt begrepene nymåne og ne? Halvmåne og fullmåne?
Lurer du på hvorfor månen skifter fasong? Ja, for hva betyr egentlig disse betegnelsene?
Det er jo veldig rart at vi noen ganger kan se månen om dagen og at den flytter på seg over himmelen. Klikk her så vil du lære hvorfor! Studer animasjonen som viser månens bane rundt jorda godt, da ser du akkurat hvordan månefasene skifter! Det er også to øvingsoppgaver du kan gjøre på denne siden : Sett inn riktig ord og Sett navn på månefasene.


Månens baneplan danner 5° med jordbanens plan. Avstander og størrelsesforhold er ikke riktig skalert
Månens baneplan danner 5° med jordbanens plan. Avstander og størrelsesforhold er ikke riktig skalert

faser.jpgNoen rene fakta: Det er 8 ulike månefaser. Månens diameter er ca 3500 km. Til sammenligning er jordas diameter nesten 3,7 ganger så stor. Månens middelavstand til jorda er ca 380 000 km. Lyset bruker dermed litt mer enn ett sekund fra månen til jorda (lysfarten er 300 000 km/s). Månen går ikke i en ren sirkelbane, men i en ellipsebane der minste avstand fra jorda er ca 360 000 km og største avstand er litt mindre enn 410 000 km. Se hvordan månen går i ellipse rundt jorda her.


Scale.png

Kilder
Naturfag.no
Viten.no
Youtube.com
Wikipedia.org